#Jobcoaching

"Laat je werkelijk functioneren".

In 2019 hebben wij onze diensten verruimd en bieden wij niet alleen loopbaanbegeleiding en studiekeuze advies aan. De reden van deze uitbreiding is de toenemende behoefte vanuit werkgevers en overheidsdiensten aan persoonlijke ondersteuning voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze mensen gaan in een reguliere functie of op een aangepaste werkplek aan de slag en hiervoor is effectieve jobcoaching en begeleiding nodig die reguliere (overheids)organisaties niet altijd kunnen leveren. Vanuit deze specifieke behoefte bieden wij de volgende diensten aan:
- Job coaching
- Life coaching
- Planregie
- (Ambulante) trajectbegeleiding

Wat is onze meerwaarde?

- Pit Jobcoaching werkt uitsluitend met gecertificeerde professionals die deskundig zijn op sociaalpedagogisch vlak. Bij Pit Jobcoaching staat het welbevinden van de medewerker centraal.

- Pit Jobcoaching levert maatwerktrajecten waarbij effectieve communicatie als belangrijke voorwaarde wordt gesteld. Dit betekent dat de kwaliteit van de relatie tussen de professional, de werkgever en werknemer afhankelijk is van gelijkwaardige, eerlijke en transparante communicatie. Om veiligheid en vertrouwen in de relaties met andere betrokkenen te kunnen borgen zijn betrouwbaarheid en integriteit zeer belangrijke competenties die onze professionals bezitten.

- Bij Pit Jobcoaching krijgt de professional genoeg ruimte om het werk adequaat uit te voeren. Een voorwaarde is dat er voldoende uren beschikbaar zijn en dat deze passend zijn bij de begeleidingsbehoefte van de werknemer.

- Pit Jobcoaching zorgt voor een constant begeleidingsproces. Dit doen wij door een vertrouwensband met de werknemer op te bouwen. De begeleiding kan 'on the job', een-op-een of, om een vinger aan de pols te houden, op afstand worden uitgevoerd.

Facebook
LinkedIn
Twitter